Din lokale regnskapsfører!

Vi skal være en aktiv og troverdig samarbeidspartner for våre kunder!

Vi dekker dine behov innen regnskap!

Vi har den kompetansen som skal til for at du skal være trygg på oss!

Helhetlig rådgivning

Våre kunder omfatter privatpersoner, små og mellomstore bedrifter. Vi tilbyr en helhetlig bistand: Regnskapsføring, fakturering, lønn, årsoppgjør, inkassohjelp, online bilagskanning, etableringshjelp. Du har online innsikt i ditt regnskap hele døgnet. Vi kan også hjelpe deg finne advokat, revisor, kontakte myndigheter.

Bransjespesialisering

Vi har et godt kjennskap til faguttrykk og metoder i flere bransjer.

Vi ønsker å gjøre både regnskapsføring og kommunikasjon enklest mulig for både oss og deg. Derfor gjør vi en ekstra innsats i forhold til bransjekunnskap. Vi gjør oss kjent med faguttrykk, produktbetegnelser og annet som gir oss større forståelse.

Personlig oppfølgning

Hos oss får du din egen regnskapsfører, som følger deg opp hele veien. Trykk på ikonet for mer informasjon om våre ansatte.

Kundekontroll

Wærp Regnskap AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold.

Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettigede representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.

Trykk på ikonet for å åpne skjema.

Hvem er vi?

Om oss

Wærp Regnskap er et Regnskapsfirma med et solid omdømme. Vi jobber bestandig for å gi det beste og mest varierte tilbud. Vi ønsker du så vidt mulig skal få den hjelp du trenger - fra en kontaktperson, din egen regnskapsfører..

Og vi som jobber her ønsker også dette. Vi gjør det vi kan for å tilegne oss bransjekunnskap, så vi "snakker samme språk". Det blir lettere for både deg og oss.

 Vi heter nå Wærp Regnskap AS, og har idag 12 ansatte fordelt på 9 ansatte på Rødberg, og 3 ansatte på Kongsberg.

Vi er et allsidig og jordnært regnskapsfirma med en lang tradisjon for personlig kontakt, god service og fleksibilitet i fokus. Det har gitt oss mange fornøyde kunder. For oss er alle like viktig, både enkeltpersoner og bedrifter.

Brønnøysund
Brønnøysund

Brønnøysund

Altinn
Altinn

Altinn

Skatteetaten
Skatteetaten

Skatteetaten

Vi hjelper deg med det meste innen regnskap:

Fakturering

Vi kan fakturere for deg.

Lønn

Vi utfører alle typer lønnsregnskap, og foretar innrapportering til myndighetene.

Ligningspapirer og årsoppgjør

Årsoppgjør for både privatpersoner og alle typer bedrifter.

VPN-tilgang til eget regnskap

Du kan kjøpe en lisens direkte innsyn i ditt regnskap. Snakk med Per Wærp om dette.

Skanning av bilag

Du kan skanne inn dine bilag å sende dem til oss via nett. Da trenger du ikke levere dem fra deg fysisk, eller bruke tid og penger på å sende/levere.

Etablering av firma

Vi er behjelpelig med etablering av alle firmatyper.

Kostnadsfri inkasso

Du trenger ikke kjøpe egen avtale med inkassofirma. Vi har allerede tegnet en avtale med Kredittforvaltning AS som du kan benytte uten ekstra kostnad.

Hjelp med å skaffe/bytte revisor eller skaffe advokat

Både når det gjelder revisor og advokat kan vi gi deg uavhengig råd hjelpe deg opprette kontakten.

Myndigheter

Vi har lang erfaring med bistand i forhold til myndigheter, og den rette bruk av skjema.

Personlig service

Her er bestandig en åpen dør for deg. Vi legger stor vekt på alle skal behandles likt. Hos Wærp Regnskap er gjensidig tillit et nøkkelord. Det er utrolig viktig for oss med kunder som er trygge på oss og den jobb vi gjør. 

Regnskap

Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap, hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift.  Kvalitet er viktig for oss, så vi vil alltid etterstrebe å opprettholde en gjennomgående høy kvalitet.

Rådgivning

Enten det gjelder analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver innen HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp til gjennomføring av oppgavene.  

Kontakt oss

32 74 14 30915 89 648
Uvdalsvegen 16, 3630 RØDBERG
Orgnr 917 894 558

Kongsberg kontoret

Åpent kl 9.00 til 15.00

---

Adresse: Numedalsveien 114, 3617 Kongsberg

Telefon: 3272 0320

E-post: post@mail.1.waerp-regnskap.no.co

Rødberg kontoret

Åpent kl 8.00 til 16.00 (Sommertid 8.00 til 15.00)

---

Adresse: Uvdalsvegen 16, 3630 Rødberg

Telefon: 3274 1430

E-post: post@mail.1.waerp-regnskap.no.co