Åpningstider i påsken

Vi holder stengt i  påsken, fom. mandag 3. april tom. mandag 10 april

God påske, hilsen alle oss fra Wærp Regnskap AS

Din lokale regnskapsfører!

Vi skal være en aktiv og troverdig samarbeidspartner for våre kunder!

Vi dekker dine behov innen regnskap!

Vi har den kompetansen som skal til for at du skal være trygg på oss!

Helhetlig rådgivning

Våre kunder omfatter privatpersoner, små og mellomstore bedrifter. Vi tilbyr en helhetlig bistand: Regnskapsføring, fakturering, lønn, årsoppgjør, inkassohjelp, online bilagskanning, etableringshjelp. Du har online innsikt i ditt regnskap hele døgnet. Vi kan også hjelpe deg finne advokat, revisor, kontakte myndigheter.

Bransjespesialisering

Vi har et godt kjennskap til faguttrykk og metoder i flere bransjer.

Vi ønsker å gjøre både regnskapsføring og kommunikasjon enklest mulig for både oss og deg. Derfor gjør vi en ekstra innsats i forhold til bransjekunnskap. Vi gjør oss kjent med faguttrykk, produktbetegnelser og annet som gir oss større forståelse.

Personlig oppfølgning

Hos oss får du din egen regnskapsfører, som følger deg opp hele veien. Trykk på ikonet for mer informasjon om våre ansatte.

Kundekontroll

Wærp Regnskap AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold.

Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettigede representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.

Trykk på ikonet for å åpne skjema.

Hvem er vi?

Om oss

Wærp Regnskap AS ønsker å være et allsidig og jordnært regnskapskontor som er opptatt av god og positiv kommunikasjon og samarbeid med våre kunder. For oss er alle like viktig, både enkeltpersoner og bedrifter.

Vi legger vekt på god relasjon mellom regnskapsfører og kunde, og derfor får du en fast regnskapsfører å forholde deg til. Vi tilpasser oss dine behov, enten du trenger hjelp til hele regnskapet eller deler av det.

Vår kundemasse består av enkeltpersoner, små og mellomstore bedrifter hovedsakelig fra Østlandet, men også fra andre steder av landet. Wærp Regnskap AS har 11 ansatte fordelt på to kontorer, ett i Kongsberg og ett på Rødberg i Nore og Uvdal Kommune.

Brønnøysund
Brønnøysund

Brønnøysund

Altinn
Altinn

Altinn

Skatteetaten
Skatteetaten

Skatteetaten

Vi hjelper deg med det meste innen regnskap:

Fakturering

Vi kan fakturere for deg.

Lønn

Vi utfører alle typer lønnsregnskap, og foretar innrapportering til myndighetene.

Ligningspapirer og årsoppgjør

Årsoppgjør for både privatpersoner og alle typer bedrifter.

VPN-tilgang til eget regnskap

Du kan kjøpe en lisens direkte innsyn i ditt regnskap. Snakk med Per Wærp om dette.

Skanning av bilag

Du kan skanne inn dine bilag å sende dem til oss via nett. Da trenger du ikke levere dem fra deg fysisk, eller bruke tid og penger på å sende/levere.

Etablering av firma

Vi er behjelpelig med etablering av alle firmatyper.

Kostnadsfri inkasso

Du trenger ikke kjøpe egen avtale med inkassofirma. Vi har allerede tegnet en avtale med Collectin AS som du kan benytte uten ekstra kostnad.

Hjelp med å skaffe/bytte revisor eller skaffe advokat

Både når det gjelder revisor og advokat kan vi gi deg uavhengig råd hjelpe deg opprette kontakten.

Myndigheter

Vi har lang erfaring med bistand i forhold til myndigheter, og den rette bruk av skjema.

Personlig service

Her er bestandig en åpen dør for deg. Vi legger stor vekt på alle skal behandles likt. Hos Wærp Regnskap er gjensidig tillit et nøkkelord. Det er utrolig viktig for oss med kunder som er trygge på oss og den jobb vi gjør. 

Regnskap

Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap, hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift.  Kvalitet er viktig for oss, så vi vil alltid etterstrebe å opprettholde en gjennomgående høy kvalitet.

Rådgivning

Enten det gjelder analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver innen HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp til gjennomføring av oppgavene.  

Strømstøtteordninger for bedrifter i Nore og Uvdal Kommune

Strømstøtte

Nore og Uvdal kommune disponerer inntil 8 millioner kroner fra næringsfondet til en strømstøtteordning for lokalt næringsliv. Det lokale næringsliv kan søke om støtte via regionalforvaltning.no:

Tilskudd for bedrifter. Nore og Uvdal kommune dekker forbruk på inntil 80 prosent utover 1 Rr/kWh eks. mva.

Krav til søknaden:

 • a. Søknader skal registreres i regionalforvaltning.no. i. Nedre grense for utbetaling er kr 5 000,- pr kvartal.
 • b. Det legges vekt på at bedriften legger frem planer for fremtidige energisparende tiltak
 • c. Det skal legges ved fakturaer fra strømleverandør som viser faktisk forbruk og kostnad pr måned i 2022.
 • d. Det skal legges ved en tabell som viser kostnad på forbruk på 80 prosent utover 1 kr/kWh pr måned fra og med juli 2022 basert på faktisk forbruk. Dette beløpet vil danne grunnlaget for en søknad om tilskudd.
 • e. Det er mulig å sende to søknader for 2022. En for perioden jul. 22- sep 22 og en for perioden okt. 22 - des 22

Kriterier for hvem som vil kunne få tilsagn i henhold til ordningen:

 • a. Virksomheter med org.nr, og som har forretningsadresse eller avdeling med eget regnskap i Nore og Uvdal kommune
 • b. Offentlige virksomheter og virksomheter innen kraftproduksjon kan ikke søke.
 • c. Frivillige organisasjoner som har andre statlige ordninger, kan ikke søke
 • d. Det vil også legges vekt på plan forfremtidig energisparende tiltak virksomheten har for fremtidige energisparende tiltak.
 • e. Overstiger søknadsbeløpene totalt kr. 8.mill vil det bli en avkortning av tilskuddsbeløpet
 • f. Bedrifter som kan søke statlig støtte benytter seg av disse.

NB: Utvidet søknadsfrist for kvartal 4 er 20.03.2023. Du finner soknadsmalen på www.regionalforvaltning.no.

HAR DU SPØRSMÅL OM STRØMSTØTTE ORDNINGEN?

Ta kontakt med:

Håkon Holtskog, 907 28 481

Kristoffer Grette,   948 71 748

Artikler

Agro Økonomi legges ned – anbefalinger fra et regnskapsbyrå

Regnskapsbyrået Wærp og en stor andel av deres kunder har allerede forberedt seg på en fremtid i skyen. Les om deres erfaringer her om overgangen fra Agro Økonomi til Tripletex.

---

Trykk på bildet eller her for å gå til artikkelen

Kontakt oss

32 74 14 30915 89 648
Uvdalsvegen 16, 3630 RØDBERG
Orgnr 917 894 558

Kongsberg kontoret

Åpent kl 9.00 til 15.00

---

Adresse: Numedalsveien 114, 3617 Kongsberg

Telefon: 3272 0320

E-post: post@mail.1.waerp-regnskap.no.co

Rødberg kontoret

Åpent kl 8.00 til 16.00 (Sommertid 8.00 til 15.00)

---

Adresse: Uvdalsvegen 16, 3630 Rødberg

Telefon: 3274 1430

E-post: post@mail.1.waerp-regnskap.no.co